Ieder mens heeft een aangeboren plezier in beweging.
Iedereen die het wil, kan dansen.
Of u nu slank, sterk, in de bloei van uw leven,
sportief en een ster op de dansvloer bent,
of een kogel ronde en massieve beer
of juist een houterige en stijve hark.

Dat aangeboren plezier om te leven of om het leven opnieuw te ontdekken,
is een wezenlijk fundament voor een gezondheid
die u op eigen kracht kunt verwerven.

In talloze boeken kunt u lezen waarom dat zo is.
Een enkele zin is al voldoende om het ‘waarom’ ervan aan te geven:

Wat niet beweegt, sterft af.
De invloeden die dat plezier in beweging van kinds been af bederven zijn talloos:

 • zij brengen delen van ons lichaam letterlijk tot stilstand
  met bordjes waarop ‘niet voetballen!’ staat;
 • met voortdurende vermaningen om stil te zitten;
 • met knellende school bankjes;
 • met bureaustoelen;
 • En met prestaties dwang.

Later ontstaat dan als voornaamste obstakel ongetwijfeld gedachten als:

 • ik kan dat niet;
 • dat lukt me niet;
 • ik ben onsportief;
 • als ze me maar niet zo bezig zien!

Daarbij gaat men uit van de overtuiging dat beweging, dans of sportieve activiteiten
altijd aan bepaalde maatstaven, uiterlijke vormen
of onnatuurlijke eisen zouden moeten voldoen.

Waarom zijn er zoveel boeken over fitness
en waarom halen al deze boeken tezamen zo weinig uit
en brengen ze letterlijk geen hond in beweging?

Omdat de ware zin van beweging er niet in bestaat om iets ‘goed’ te doen.
Er zijn zoveel leraren en therapeuten die bewust
of, vaker nog, onbewust het idee uitdragen dat men met beweging
een of ander meetbaar doel zou moeten bereiken:

 • Leg uw hoofd tussen de knieën;
 • leg uw arm achter uw hoofd;
 • de benen moeten recht blijven;
 • zo gaat het goed: nou ja, na een tijdje zult u het wel leren…

Zo luidt de onzin ongeveer die ons doet verleren
waar het bij gezonde beweging en vooral bij zieken-gymnastiek om draait.

 • Het enige doel van beweging zou gelegen moeten zijn
  in het plezier en het laten stromen van uw energie!
 • Als uw armen niet verder dan tot hier of tot daar reiken, goed zo!
 • Als u maar zus of zo snel kunt lopen,
  u zich zo en zo diep kan doorbuigen,
  maar zo en zo ver kunt springen of maar zus of zo lang kunt dansen,
  prima!

Neem nooit iemand anders, en laat staan een sport-, gymnastiekleraar
of een boek, als voorbeeld voor datgene wat u zou willen of zelfs moeten bereiken.

En wanneer men om uw ‘stijl’ lacht,
betekent dat maar een ding:
wie hoog te paard zit, kan diep vallen.

Opnieuw is uw persoonlijk intuïtie hier de enige maatstaf
voor het succes van uw voornemens.
Wanneer u merkt dat zelfs bij de kleinste beweging
een kracht door uw aderen gaat stromen,
hoeft u deze kracht alleen maar te voelen.

Rek u een een minuut lang lekker uit (misschien juist nu meteen!),
zoals u dat ’s ochtends voor het opstaan zou doen en voel dan wat er gebeurt.

Voel hoe de kracht door uw aderen stroomt
en welk plezier dat veroorzaakt
en hoe het plezier en de energie zich in de kleinste rek- en strekbeweging
door het hele lichaam verspreiden.

En denk dan alleen nog maar aan dat plezier en aan die kracht
en niet aan het ‘hoe ver, hoe hoog of hoe snel’.
Of plezier u vervolgens aanspoort tot sportbeoefening, gymnastiek,
dans, houthakken, yoga of Japanse bewegingskunst, is daarna om het even.

Niet de methode zorgt dat uw krachten gaan stromen,
maar uw eigen gevoel en uw zelfvertrouwen.

Houd het volgende altijd voor ogen:

 • bij sport en beweging draait het nooit en te nimmer om de uiterlijk vorm;
 • Overschrijdt nooit uw eigen grenzen, en vooral niet uw pijngrens;
 • Rek en strek u ’s morgens zover uit als u kunt;
 • En vergelijk uzelf met geen enkel ander persoon;
 • U bent immers vanaf uw geboorte uniek.

De doktoren vermanen ons duizenden malen per dag
dat we meer moeten bewegen, meer sport moeten bedrijven,
dat we meer aan gymnastiek, zwemmen, tafeltennis,
hardlopen of wandelen moeten doen.

We hoeven die adviezen niet te herhalen,
omdat vermaningen en bewijzen geen enkele zin hebben.

Een aloude gezondheidsregel luidt:

 

‘Eenmaal per dag goed zweten,
eenmaal per dag echte honger voelen,
en eenmaal per dag lekker moe worden.’

Hoewel het niet nodig is, is het voor de mensen die bewijzen
willen zien misschien interessant om de volgende anekdote te horen:

‘de bovenstaande spreuk werd onlangs bevestigd door een omvangrijke studie onder vijfduizend Amerikanen die hun honderdste levensjaar in een uitstekende gezondheid hadden bereikt. Oorspronkelijk wilden de onderzoekers het geheim van de lange levensduur van deze mensen achterhalen.
Welke overeenkomsten zou men kunnen aantreffen?
Zou het aan de voeding, de levensstijl, de levenshouding, de soberheid, aan de knoflookginseng, of aan mysterieuse kruidenelixers liggen?
Het resultaat verraste de wetenschappers: er bestonden (op een enkele uitzondering na) geen overeenkomsten!

 • Sommige rookten als ketters;
 • anderen dronken een halve liter rode wijn per dag;
 • de een was vegetariër;
 • terwijl de ander om één uur ’s nachts opstond om een enorm stuk spek te verorberen;
 • sommigen hadden vijftien kinderen en zeventig kleinkinderen;
 • terwijl anderen als monniken leefden;
 • enzovoort.

Met andere woorden: er bestond absoluut niets dat wees op een algemeen geldend recept voor een lang en gezond leven.

Er was slechts een uitzondering:
alle ondervraagden zeiden dat ze ervoor zorgden eenmaal per dag stevig te zweten: door hard te lopen, hout te hakken, te dansen, de liefde te bedrijven of door wat dan ook.’

Beweging brengt de energie aan het stromen.
Stromende energie lost blokkades in het lichaam,
in de gedachten en in het hart op.
Losgemaakte blokkades maken plezier en kracht vrij.
Het vrijgemaakte plezier helpt bij het gezond blijven
en het gezond worden, overal in ons lichaam,
onze gedachten en onze ziel.
Verstarring is het principe van de dood, beweging dat van het leven.

(Op eigen kracht, Johanna Paungger & Thomas Poppe)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *